Välkommen till Arriva Sverige! Du hittar våra fordon från sydligaste Skåne till nordligaste Norrland. Vi är en del av Arrivagruppen, som är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafik och etablerad i 15 länder.

Begränsad framkomlighet vid Bällsta station

Den begränsade framkomligheten på Stockholmsvägen mellan Vallentuna och Täby kyrkby orsakar förseningar på ca 15 minuter på linjerna 524, 608, 610, 27A och 27B.

Uppskjuten trafikstart

Den planerade trafikstarten på Roslagsbanans Österskärslinje den 18 augusti måste skjutas upp tre veckor bl.a. beroende på svårare markförhållanden än vad som kunde förutses.

Chatta med oss på torsdagar

Vi vill veta vad du tycker om trafiken idag och vad du vill att vi ska förändra i morgon.

18 augusti öppnar Tvärbanan igen

Under sommaren har flera arbeten gjorts utmed Tvärbanan. Bland annat har Solnagrenen förlängts från Solna centrum till Solna station.