Arrivas värdegrund

​Allt vi gör i livet, privat eller som medarbetare på Arriva, styrs av våra värderingar. På vår arbetsplats skapar vi gemensamt en värderingskultur. Syftet med vår värderingskultur är att vi ska vinna kundernas förtroende genom att erbjuda den bästa servicen, de bästa tjänsterna och produkterna, de klokaste innovationerna. Vi kallar vår strävan ”Nöjd kund. Hela resan”. Allt vi gör ska leda till det målet. Till vår hjälp har vi formulerat fyra grundvärderingar. Arrivas värderingar har tagits fram av och för Arrivas medarbetare. Dessa fyra värderingar är stöd för alla våra beslut som vi tar dagligen, det är vårt gemensamma synsätt:

Doing-the-right.jpg

Doing the right thing 

Vi prioriterar alltid säkerhet och trygghet för våra kunder och oss själva. Vi månar om miljön och tar ett eget ansvar för att åstadkomma miljöförbättringar. Ärlighet och öppenhet är våra ledstjärnor. När vi levererar vår kollektivtrafik ska det vara med engagemang och stolthet. Vi gör rätt saker – och saker rätt.

One-Arriva.jpg

One Arriva

Varje medarbetare har en roll som är viktig för laget. Vi bemöter våra kollegor som vi själva vill bli bemötta. Vi uppmuntrar och visar varandra respekt. Genom att lyssna och lära utvecklas vi som människor – och bidrar därmed till företagets utveckling.

Thinking-Beyond.jpg

Thinking beyond 

Vi sätter oss in i samhällets och kundernas krav på kollektivtrafiken, vilken betydelse den har och vilka möjligheter som finns. Varje dag möter vi nya utmaningar och övervinner dem genom att våga tänka nytt och annorlunda. Grunden för Arrivas utveckling är att alla medarbetare bidrar med nya och kloka idéer. Vår vision om en mer utvecklad och utbyggd kollektivtrafik leder oss i denna utveckling.​

Great-Customer.jpg

Great customer experience 

Vi fokuserar på att skapa inbjudande reseupplevelser. Våra kunder har högt ställda förväntningar som vi hela tiden strävar efter att motsvara. Vi ger kunderna bästa tänkbara service där vi utgår från deras situation. Vi tar emot och tackar för synpunkter eftersom det hjälper oss att bli bättre. Vi är professionella, artiga och vänliga. Alla medarbetare stimuleras att bli bättre och ska i alla lägen ta chansen till kunddialog.​