DSC2284-buss-Alvik-114.jpg

Bli bussförare hos Arriva!

DSC2778.jpg

YKB - Yrkeskompetensbevis

Utbildningens innehåll är fastställt av Transportstyrelsen. VVFS 2008:1470.

Den omfattar 140 timmar, varav 130 timmar är teori och 10 timmar är avancerad körning. Kursen kräver full närvaro under fyra veckor och avslutas med prov hos Trafikverket.

Grundutbildningen är förutom D-körkort ett krav för att få köra buss i yrkesmässig trafik. (Det gäller D-körkort utfärdade efter 2008-09-10.)

B-teori

Att du har ett giltigt B-körkort är en av förutsättningarna får att gå kursen. Vi gör en kort repetition av det viktigaste i teorin som hänger samman med B-körkortet.

JSK-4363.jpg
DSC_6559.jpg

D-teori

Körkort med behörigheten D gör att du får köra bussar oavsett antal passagerare.

Teorikursen på 18 timmar är uppdelad på 6 tillfällen och kräver full närvaro. Du får också arbeta självständigt med teorifrågor i aSTRa WEB som är ett program utvecklat speciellt för trafikutbildning.

Körlektioner

Vi har en buss som är speciellt utrustad för körlektioner. I den får eleverna under ledning av en trafikutbildare lära sig att framföra en stor och lång buss i trafiken. Det innebär 20 körlektion om 50 minuter.

Hallandstrafiken_ARRIVA_Webb-6_beskuren3-2.jpg
9L5A1799.jpg

Arrivas bussförare säger:

”Jag gillar ansvaret och friheten”
Desponia