Utvecklas som chef

För att vara framgångsrik i rollen som chef på Arriva måste du kunna driva verksamheten målinriktat och affärsmässigt, kommunicera tydligt och gå från beslut till handling. Dessutom lever och leder vi i ständig förändring och ledarskapet kräver ständig anpassning. Arrivas chefer måste kunna ta snabba beslut, få saker att hända samt prestera och må bra i det höga tempot. Det har vi tagit fasta på i Arrivas chefsprogram.

Arriva har två chefsprogram: ett för nya chefer inom Arriva och ett förberedande chefsprogram som är riktat till de medarbetare som har potential att bli chefer på sikt . Syftet med de två programmen är att säkerställa chefers kompetens och utveckling och att möta behovet av morgondagens chefer samt tydliggöra Arrivas karriärvägar.

De två chefsprogrammen är en praktisk utbildning där deltagarna får kunskap, färdigheter och verktyg för rollen som chef. Deltagarna blir inspirerade att gå från teori till praktiskt handlande. Chefsprogrammet är på tre år och omfattar nio moduler och innefattar både interna och externa föreläsare.

Arrivas chefsutbildning för nya chefer startade våren 2017 och inkluderar inledningsvis även befintliga chefer inom Arriva. Det förberedande chefsprogrammet kommer att starta hösten 2018.