2019-grads-2-1.jpg

Graduates

IMG_20180125_174547_586.jpg

”Ett inslag i programmet är att vara stationerad i ett annat land, som i mitt fall tre månader i England.” - Robin Wahlmark

Månaderna i England gjorde att jag kunde se likheter och olikheter mellan olika marknader. Hur man kan samarbeta kring samma eller likartade frågor. En stor sak med graduate-programmet är att man får kontakter både på den egna marknaden eller inom koncernen som man kan prata med om man behöver hjälp eller göra avstämningar.

 Himla roligt att jobba med personer på olika nivåer, från mekaniker till ledningen. Jag har fått den unika möjligheten att se helheten. Och då blir det enklare att tänka strategiskt. Vart ska vi, var är vi, hur ser gapet ut. Vilka olika åtgärder ska vi fokusera på för att nå dit vi vill.

Programmet har gett mig en mycket bra grund för det arbete jag nu ska utföra som Planeringschef inom division tåg. 
/ Robin, Civilingenjör – Maskinteknik från KTH, start 2017.

”Jag sökte programmet men med en annan inriktning. Under rekryteringen hänvisades jag rätt, vilket jag är mycket tacksam för.” - Lovisa Hammarstedt

När jag först såg en annons om Arrivas Graduate Programme fick jag en god magkänsla som bekräftades i antagningsprocessen. Kändes som att Arriva verkligen vet vad de gör.  Programmet är genomtänkt och har en tydlig riktning, samtidigt som det finns utrymme för en själv att forma sina olika placeringar inom företaget.

 Jag startade på anbudsavdelningen, min hemmaavdelning. Jag som trott att man skulle vara jurist och ha vana från att läsa och analysera upphandlingsdokument. Men det visade sig att man utifrån min profil pekade mig helt rätt.

Graduateprogrammet innebär en kickstart där man direkt slängs ut i verkligheten. Man kastas ut på djupt vatten. Det passar mig. Jag behöver inte forcera min egen utveckling. Den kommer automatiskt av de dagliga utmaningar som jag ställs inför. /Lovisa, Civilingenjör – Industriell ekonomi från Umeå universitet, start 2018.

IMG_0260.jpg
20190605_130305.jpg

”Graduate-programmet blir en snabbresa genom verksamheten på Arriva och andra liknande företag i näringslivet.”- Stefan Åberg

Den stora fördelen med Arrivas Graduate Programme är att man under kort tid får erfarenheter från många olika företagsperspektiv. Man ser arbetet på olika nivåer på olika avdelningar.

Första rotationen för mig var trafikplanering och det är också där jag ska hamna till slut. På trafikplaneringen jobbade jag med anbud. Andra rotationen handlade om business intelligence och en mängd olika digitala lösningar. Tredje rotationen blev trafikplanering i Nederländerna för att kunna jämföra med Sverige. Det är intressant att se hur avdelningarna är uppbyggda på olika sätt men med i princip samma system. Då upptäcker man att det är mycket vi kan lära av varandra.

Jag sökte till programmet för att jag ville utvecklas personligen, inte bara skaffa ett jobb. Jag ville pröva på olika arbetsroller och på det sättet kunna se helheter. Jag ser programmet som om inte en genväg så en fast forward genom ett stort och viktigt företag. /Stefan, Civilingenjör – Industriell ekonomi från Umeå universitet, start 2018.

”På Arriva blir jag dagligen positivt överraskad över den hastighet som processkartläggning, verksamhetsledningssystem och omfördelning av resurser transformerar verksamheten.” - Lucas Forsberg

Det är en framåtdrift som gör Arriva till en både spännande och omväxlande arbetsplats.

Under Graduate-programmet lärde jag mig tidigt att mina teoretiska studier gett mig goda förutsättningar, men att tillämpning kräver praktisk anpassning. På alla platser i en organisation sitter det människor av kött och blod och inte brickor i ett teoretiskt spel. Människor drivs av visioner och utifrån dessa formuleras målsättningar som organisationen gemensamt strävar efter att nå.

Värdet av goda relationer framstår extra tydligt i och med programmets internationella prägel. Jag har drivit projekt med UK och Danmark, där var det intressant att se hur olika perspektiv anlades på likartade frågor och hur berikande informationsutbytet var. Nätverkandet och den bonding som uppstår är viktig längre fram i karriären när man ställs inför nya frågeställningar. I min nuvarande tjänst som anbudskalkylerare har jag stor nytta av kontakter från England i valideringsprocessen av våra anbud, men även i mer operationella frågor berörande ny teknik såsom el-fordon där Arriva Groups internationella spännvidd ger goda förutsättningar att säkerställa bärkraftiga anbud. / Lucas, Civilingenjör – Kommunikation, Tranport och Samhälle från Linköpings Tekniska Högskola, start 2017

IMG_4918.jpg
Erik-Niemeyer-21.jpg

”Nu har jag varit i Nederländerna och jobbat med elbussar som står på tur i Stockholm.”- Erik Niemeyer

Den internationella delen av Arrivas Gradute Programme lockade mig och jag har inte blivit besviken. Jag har bott i Nederländerna en tid. Jag har varit med om kunskapsträffar i London, Turin, Prag, Berlin och så London igen. Jag har fått ett nätverk inom branschen och jag har fått professionella kontakter och privata vänner. Givande! Under min rotation i Nederländerna fick jag en god inblick i arbetet med el-bussarna, som nu kommer på flera platser i Europa.

Jag är placerad på bussdivisionen och har suttit på lite olika ställen i organisationen. En sak som jag har upptäckt är att ju djupare man kommer i organisationen desto större är kunskapen om kollektivtrafikens betydelse för samhället. En mekaniker som byter ut en viktig del vet att om han inte gör det kommer bussen att stå vilket leder till att folk inte kommer till jobbet eller skolan.

När man arbetar i olika delar av organisationen får man många upplevelser som teori aldrig kan ge. / Erik, Civilingenjör och Lärare från KTH, start 2017.

Lediga jobb

Spontanansökningar

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot spontanansökningar, men du är välkommen att bevaka lediga jobb genom att prenumerera på våra platsannonser.

I dagsläget har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot praktikanter, även om vi så gärna vill.