Karriärvägar

Din framtida karriär?

Arrivas framgång beror på hur väl våra medarbetare känner att de utvecklas. Därför har vi ett stort engagemang i dessa frågor. Vi fokuserar på att utveckla såväl våra medarbetares kompetenser som prestationer. Tillsammans med kollegor och chefer bygger vi gemensamt en stabil grund för att gynna våra medarbetares utveckling, vilket leder till att kvaliteten på vår leverans höjs kontinuerligt.

Nyfiken på hur din personliga utveckling kan se ut på Arriva?

Utveckling innebär många olika saker. Som medarbetare på Arriva kan du utvecklas inom befintlig roll, du kan få nya ansvarsområden och du kan byta roll. Du kan gå enstaka utbildningsdagar eller ett helt utbildningsprogram. På Arriva erbjuder vi tydliga utvecklings-, utbildnings- och karriärvägar för dig som visar att du både vill och kan.

Vi har en rad goda exempel på framgångsrika medarbetare som gjort karriär inom Arriva. Läs mer om dem genom att klicka på respektive titel i vänstermenyn. Du som är intresserad av att jobba som bussförare hos oss hittar också information om hur det går till under rubriken “Vill du arbeta som bussförare?”.