Tips för din intervju

Intervjun är ett bra tillfälle för dig som jobbsökande och oss som företag att lära känna varandra. Här får du några bra tips som kan hjälpa dig inför, under och efter intervjun.

Vi tycker att det är viktigt att vara öppna och uppriktiga mot varandra. Därför förväntar vi oss detsamma av den vi intervjuar. Vi vill veta dina styrkor eftersom vi är övertygade om att du utvecklas bäst i en miljö som du tycker om och i en roll som passar just för dig. Ta dig därför tid att fundera över dig själv och vad du är bra på före intervjun. Tänk också igenom vilka frågor du vill ställa under intervjun – och kom väl förberedd.

Innan du kommer till intervjun

Fundera över vad du kan erbjuda och hur du kan lyfta fram dina styrkor. Om vi får en tydlig bild av detta, är det lättare för oss att bedöma var just du skulle kunna passa in bäst på Arriva.

Fundera gärna igenom hur du skulle svara på följande grundläggande frågor:

 • Varför har du sökt jobb på Arriva?
 • Vad vet du om oss? Varför tycker du om vår verksamhet?
 • Vilken kompetens eller bakgrund har du som gör att du passar för jobbet?
 • Kan du ge något exempel på när du har jobbat i grupp eller lett en grupp?
 • Ge ett exempel på när du har befunnit dig i en pressad situation. Hur hanterade du det? Vad blev resultatet?
 • Vad har du för personliga starka sidor? Vilka sidor hos dig själv behöver du utveckla?

Under intervjun

 • Var dig själv.
 • Försök att beskriva specifika resultat. När vi intervjuar dig vill vi veta hur du upplevde en specifik framgång eller ett misstag. Vi kan be dig ge konkreta exempel på saker som du har gjort och är särskilt stolt över, hur du har löst problem, vad du har lärt dig av svåra situationer och hur du har utvecklats.
 • Var inte rädd för att be intervjuaren att förtydliga en fråga som du inte riktigt förstår.
 • Ställ de frågor som du har om Arriva och den tjänst du söker.
 • Det är helt normalt att vara nervös. Tänk på att även intervjuaren någon gång varit i precis samma situation som du själv är i nu.
 • Innan du lämnar intervjun bör du ha fått reda på hur nästa steg i processen ser ut. Fråga annars själv om inte intervjuaren tar upp det.
 • Sist men inte minst – försök att slappna av och ha kul.

Efter intervjun

Efter att du varit på intervju hos oss kommer du alltid att få en personlig återkoppling. Hur lång tid det tar, varierar beroende på vad det är för tjänst och hur många vi intervjuar.

Det kan bli aktuellt med referenstagning om du går vidare i rekryteringsprocessen. Fundera över vem eller vilka du vill lämna som referens och meddela dem att vi kan komma att ringa. Det kan också bli aktuellt med någon form av rekryteringstester. Om det blir aktuellt får du utförlig information om det.

Fick du inte jobbet? Be gärna om återkoppling på vad det var som gjorde att du inte passade för tjänsten.