Skadeanmälan

Personskador och Sakskador

Har du som resenär skadat dig ombord på en av Arrivas bussar eller tåg eller har du fått din egendom skadad? Kontakta då vår skadeavdelning.

Telefon 08-407 47 77 (Öppet vardagar mellan 9.00 – 12.00).

E-post: skador@arriva.se

Eller skriv till:

Arriva Sverige AB
Skador
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm

Fordonsskador

Om ditt fordon har skadats vid en sammanstötning med en av Arrivas bussar eller spårbundet fordon ska du kontakta ditt försäkringsbolag och uppge fordonets registreringsnummer. Ditt försäkringsbolag kommer sedan att kontakta Arriva för fortsatt handläggning av skadan.