Vårt ansvar

En säker, grön och behaglig resa

Som resenär på Arrivas tåg och bussar kan du känna dig trygg och säker. Vi gör också allt för att minska vår miljöpåverkan i hela verksamheten. Så luta dig lugnt och behagligt tillbaka och låta oss ta hand om din resa.

Säkerheten – alltid i första hand

För Arriva är säkerheten för våra resenärer och medarbetare en grundbult i hela verksamheten. Alla som reser med oss ska komma fram tryggt och i samma skick som när de klev ombord på våra tåg och bussar. Naturligtvis uppfyller vi alla lagkrav som ställs på trafiksäkerhet inom EU. Men vi nöjer oss inte med det, utan jobbar målmedvetet med att förbättra och förfina våra processer för att kontinuerligt höja trafiksäkerheten.

För att kunna erbjuda dig en säker resa har Arriva till exempel:

  • ett väl utvecklat säkerhetsstyrningssystem som hanterar allt det som kan uppstå under resan
  • rutiner och metoder för riskanalyser där vi identifierar säkerhetshöjande aktiviteter som sedan genomförs i verksamheten
  • system för hur vi kompetensutvecklar och utbildar alla våra medarbetare inom säkerhetsområdet
  • tydliga instruktioner för hur medarbetarna ska utföra sitt dagliga arbete på ett säkert sätt
  • en företagsledning som verkligen brinner för säkerhetsfrågor och duktiga medarbetare som hela tiden engagerar sig för att förbättra din säkerhet när du reser med oss

Listan kan göras ännu längre, så du kan lugnt kliva ombord på någon av Arrivas tåg eller bussar. Trevlig och säker resa!

 

Vi har alla ett miljöansvar

Miljöfrågor är viktiga i Arrivas verksamhet. Vi har under lång tid arbetat målmedvetet och uppnått ett antal konkreta miljöförbättringar. Till exempel har vi idag en helt fossilfri busstrafik. Vi har också infört olika IT-lösningar för att optimera vår trafik, vilket bland annat lett till en mer energisnål körning hos våra busschaufförer. Miljöarbetet kommer även framöver att vara en integrerad del i Arrivas digitalisering och fordonsutveckling, med målsättningen att vi ska fortsätta minska vår miljöpåverkan.

På Arriva betraktar vi kollektivtrafiken som ett av flera bra sätt för den enskilde resenären att minska sin miljöpåverkan. Vi vill uppmana alla att tänka igenom hur man kan styra bort sitt resande från framförallt bilåkning och istället använda alternativa färdmedel. Vad skulle det innebära för dig att cykla, gå eller samåka mer?

Arriva är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och varje medarbetare har ett ansvar att jobba enligt vår miljöpolicy.