Miljö

”Arriva har fokus på och visar engagemang i miljöfrågorna”, säger Johan Weijden, miljöchef Arriva Sverige AB.

Miljöarbetet är strategiskt för Arrivas verksamhet. Det är grunden för att vi ska vara ett framgångsrikt och hållbart företag. Vi har under lång tid arbetat målmedvetet för att uppnå mätbara och konkreta miljöförbättringar. 2016 nådde vi till exempel målet med en helt fossilfri busstrafik.

Det finns en hel del myndighetskrav på Arriva för att vi ska kunna bedriva kollektivtrafik i Sverige. Naturligtvis följer vi dessa, men vår ambition är att kunna leverera miljöförbättringar utöver det så långt det är möjligt. 2016 fortsatte vi vårt kontinuerliga arbete för att attrahera fler resenärer genom att öka kundnöjdheten och trafikservicegraden. Varje resenär som väljer Arriva istället för att köra egen bil bidrar till en avgörande miljöförbättring.

Minskning av koldioxidutsläppen

Den viktigaste miljöaspekten för Arriva är koldioxidutsläppen från våra fordon. Därför följer vi teknikutvecklingen
för att hitta miljövänligare alternativ och arbetar med förebyggande underhåll av fordonen samt utbildning av våra förare. Från och med 2016 kör vi till exempel helt fossilfritt och i våra bussar sitter en GreenBox som hjälper våra förare att köra mer miljövänligt.

Lugnare körning med fossilfritt bränsle

Några exempel på miljöförbättringar 2016:
• Arriva införde HVO100 i bussarna för att sänka koldioxidutsläppen. HVO100 är ett bränsle som består av 100 procent förnybar och fossilfri diesel. Sedan tidigare kör våra bussar också på fossilfria bränslen som Etanol, RME och biogas.
• I alla våra bussar sitter numera en GreenBox som hjälper oss att mäta hur våra förare kör, såväl vad gäller bränsleförbrukning som kraftiga inbromsningar, accelerationer och kurvtagningar. Informationen använder vi när vi utbildar medarbetarna att köra lugnare och säkrare. Systemet minskar bränsleförbrukningen med cirka 3–5 procent årligen.
• Vi började installera ett nytt system som kallas Econospeed. Det är en kontrollenhet för acceleration som förhindrar föraren att accelerera bussen för kraftigt. Besparingen av bränsle beräknas ligga på 3 procent.
• Under året arbetade vi mer aktivt med våra förare och utbildade dem i bränslebesparande körsätt för att minska miljöpåverkan.

Våra fem hållbarhetsmål

Arriva Sverige arbetar enligt Arrivagruppens Environmental Framework. Här ingår följande övergripande hållbarhetsmål för år 2020:
• Minskning av växthusgaser med 30 procent jämfört med 2013.
• Minskning av energianvändning i fastigheter med 30 procent jämfört med 2013.
• Minskning av vattenkonsumtion med 30 procent jämfört med 2013.
• Minst 30 procent av elförbrukningen ska komma från förnyelsebara energikällor.
• Högst 30 procent av avfallet går till deponi jämfört med 2015.

Dessa fem övergripande mål, tillsammans med andra betydande miljöaspekter, är grunden för Arriva Sveriges miljö- och hållbarhetsarbete. I Arrivagruppens Destination Green Plan ingår också ett flertal framåtriktade projekt med miljöförbättringar i fokus. Nu fortsätter vi målmedvetet vårt arbete för att få ännu högre kvalitet inom alla miljöpåverkande områden.

Läs vår miljöpolicy här!