Deutsche Bahn och Arriva International

Arriva Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Arriva International Ltd i Storbritannien. Moderbolaget är Deutsche Bahn AG (DB) som är Europas största koncern för persontrafik. Det gör det möjligt för Arriva Sverige att kombinera det mindre företagets snabbhet och flexibilitet med koncernens omfattande kunskap och långsiktighet.

Arrivagruppen är en av de största operatörerna inom kollektivtrafiken i Europa med en stark tillväxt under många år. Med över 60 000 medarbetare i 14 länder, transporterar vi cirka 2,2 miljarder resenärer varje år. Med buss, tåg, spårvagn, vattentaxi, handikapp- och ambulanstransporter ser vi till att våra resenärer kommer fram till sina destinationer på bästa tänkbara sätt. Sedan 2010 ingår Arrivagruppen i Deutsche Bahn (DB) och utgör koncernens varumärke för all persontrafik utanför Tyskland. DB-koncernen har cirka 300 000 medarbetare i 130 länder över hela världen.

Fördelar att ingå i en stor koncern

Mike Cooper, CEO Arriva Group

Deutsche Bahn är en stark och stabil ägare. Här finns en långsiktighet och vilja att investera i Arrivagruppens verksamhet. Vi har en stor konkurrensfördel tack vare den breda kunskap om kollektivtrafiklösningar som finns i hela koncernen. Genom samverkan och olika testprojekt tar vi del av den samlade kompetensen inom bland annat teknik, säkerhet, miljöförbättringar och kundservice. Arrivagruppens respektive dotterbolag behöver oftast inte uppfinna hjulen själv – utan många lösningar på morgondagens kollektivtrafik finns redan i koncernen.