Deutsche Bahn och Arriva International

Arriva Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Arriva International Ltd i Storbritannien. Moderbolaget är Deutsche Bahn AG (DB) som är Europas största koncern för persontrafik. Det gör det möjligt för Arriva Sverige att kombinera det mindre företagets snabbhet och flexibilitet med koncernens omfattande kunskap och långsiktighet.

Arrivagruppen är en av de största operatörerna inom kollektivtrafiken i Europa med en stark tillväxt under många år. Med över 60 000 medarbetare i 14 länder, transporterar vi cirka 2,2 miljarder resenärer varje år. Med buss, tåg, spårvagn, vattentaxi, handikappoch ambulanstransporter ser vi till så att våra resenärer kommer fram till sina destinationer på bästa tänkbara sätt. Sedan 2010 ingår Arrivagruppen i Deutsche Bahn (DB) och utgör koncernens varumärke för all persontrafik utanför Tyskland. DB-koncernen har cirka 300 000 medarbetare i 130 länder över hela världen.

Fördelar att ingå i en stor koncern

”Inom koncernen finns det en kunskap om kollektivtrafik som nästan är oslagbar”, säger Manfred Rudhart, CEO Arriva Group.

Deutsche Bahn är en stark och stabil ägare. Här finns en långsiktighet och vilja att investera i Arrivagruppens verksamhet. Vi har en stor konkurrensfördel tack vare den breda kunskap om kollektivtrafiklösningar som finns i hela koncernen. Genom samverkan och olika testprojekt tar vi del av den samlade kompetensen inom bland annat teknik, säkerhet, miljöförbättringar och kundservice. Arrivagruppens respektive dotterbolag behöver oftast inte uppfinna hjulen själv – utan många lösningar på morgondagens kollektivtrafik finns redan i koncernen.

Inom koncernen finns det en kunskap om kollektivtrafik som nästan är oslagbar. Manfred Rudhart, CEO Arriva Group.

Framgångsrikt 2016 för Deutsche Bahn

DB-koncernen redovisade 2016 ett resultat före avskrivningar och skatt (EBIT) på motsvarande cirka 19,5 miljarder kronor. Det var en förbättring med drygt tio procent jämfört med 2015. Omsättningen uppgick till cirka 406 miljarder kronor, vilket var en ökning med 0,3 procent jämfört med föregående år.

Aktuellt om Arrivagruppen

• I slutet av 2016 startade Arriva i Nederländerna sitt 15-åriga kontrakt i Limburg, ett integrerat tåg- och busskontrakt. 250 nyinköpta elbussar och 46 tågsätt som opererar in i de närliggande länderna gör det till ett intressant projekt också ur ett hållbarhetsperspektiv.
• Arriva vann kontraktet som omfattar alla transporter ovan jord i London (London Overground concession). Man ansvarar därmed för över 180 miljoner resor per år.
• Arriva förvärvar den tjeckiska bussoperatören CSAD MHD Kladno med över 300 anställda och har efter förvärvet 3500 anställda totalt i Tjeckien.
• I Spanien förvärvades bolaget Autos Carballo och Santiaguesa Metropolitana och Arriva har därmed närmare 1000 medarbetare i Spanien.
• I italien förvärvades bussbolaget Savda och Arriva har därmed 3550 medarbetare i Italien.