Buss

Vi gör allt för att få nöjdare resenärer

Arrivas bussdivision har idag verksamhet i Stockholm, Helsingborg och Kristianstad. Våra cirka 800 bussar och nästan 3 500 medarbetare ser till så att du som resenär får en säker och miljövänlig bussupplevelse. Vi jobbar med ständiga förbättringar och mäter i princip varje trafikdag för att snabbt kunna åtgärda eventuella avvikelser. Därför har vi en högkvalitativ och jämn leverans med såväl nöjda resenärer som uppdragsgivare.

Våra engagerade medarbetare kompetensutvecklas kontinuerligt för att du som resenär ska bli ännu mer nöjd med oss. Vi har dessutom en ständigt pågående dialog med våra resenärer för att lyssna på deras synpunkter och diskutera hur vi kan bli ännu bättre.

För att successivt modernisera vår fordonsflotta, satsar vi målmedvetet på digitalisering och fordonsutveckling. Ett exempel är den så kallade GreenBox som finns i alla våra bussar. Den är en miljö- och komfortförbättrande teknik där vi kan följa hur våra förare kör bussarna. Boxen mäter bland annat acceleration och tomgångskörning och ger oss möjlighet att löpande ge varje förare feedback på sin körning. På så sätt kan vi kontinuerligt förbättra miljöprestandan och komforten för dig som åker i våra bussar.

Arrivas bussdivision är uppdelad i sex driftområden: Helsingborg, Kristianstad, Ekerö, Lunda, Råsta och Norrort (Täby). Hoppas att någon av våra bussar tar dig fram till ditt resmål.