Spårvagn

Miljövänliga och säkra spårvagnar i Stockholm

Arrivas spårvagnsverksamhet jobbar med ständiga förbättringar. Vi utvecklas hela tiden för att trafiken ska fungera problemfritt och så att du som resenär känner förtroende och reser med oss. Ett bevis på att vi lyckas är våra höga NKI-värden i de kundundersökningar som genomförs. Men vi nöjer oss inte med det, utan jobbar målmedvetet vidare för att bli ännu bättre, effektivare, punktligare, säkrare och mer robusta.

Idag omfattar Arrivas spårvagnsverksamhet Nockebybanan och Tvärbanan inklusive Solnagrenen. Spårvagnarna ingår i vår tågdivision som har cirka 1 200 engagerade medarbetare i Sverige. Här finns bred kompetens, yrkesstolthet och en stark vilja att vara bäst i branschen. Så ta spårvagnen nästa gång och låt oss ta hand om din resa på ett miljövänligt och säkert sätt.