Tåg

Ta tåget och koppla av

Arriva erbjuder säkra och miljövänliga tågresor i Stockholm och söderut i Sverige. Pågatågen är Skånes omfattande och populära regionaltrafik som Arriva ansvarat för sedan 2007. Östgötapendeln är ett annat uppskattat regionaltåg i Östergötland som vi kommer att ansvara för åtminstone fram till 2025. Dessutom ser Arriva till att resenärerna på Saltsjöbanan och Roslagsbanan får fungerande tågresor i Stockholmsområdet.

Arrivas tågdivision har cirka 1 200 engagerade medarbetare i Sverige. Här finns bred kompetens, yrkesstolthet och en stark vilja att vara bäst i branschen. Vi jobbar med ständiga förbättringar för att tågtrafiken ska fungera problemfritt och att du som resenär känner förtroende och reser med oss. Ett bevis på att vi lyckas är våra höga NKI-värden i de kundundersökningar som genomförs. Men vi nöjer oss inte med det, utan jobbar målmedvetet vidare för att bli ännu bättre, effektivare, punktligare, säkrare och mer robusta.

Så ta tåget nästa gång och låt Arriva ta hand om din resa.