Roslagsbanan

Sedan 2013 ansvarar Arriva för trafiken längs Roslagsbanan i Stockholms läns nordöstra del. Banan utgår från Stockholms östra station och består av linjerna Kårsta, Österskär och Näsbypark. Varje vardag görs ungefär 45 000 resor med ett 30-tal tågsätt och service från Arrivas omkring 300 medarbetare. Roslagsbanan genomgår nu en omfattande upprustning med bland annat dubbelspår för att öka kapaciteten, förbättra säkerheten och tillgängligheten samt minska bullret. Hoppas att du får en behaglig resa längs den vackra Roslagsbanan.

Trafikhuvudman: AB Storstockholms lokaltrafik, SL
Kontraktslängd: 2013-2021 med möjlighet till fyra års förlängning
Driftchef: Catarina Stensdotter Trapp
Adress: Valhallavägen 75, 114 29 Stockholm