Saltsjöbanan

Arriva ansvarar för trafiken på Saltsjöbanan sedan 2012. Det är en cirka 19 kilometer lång järnväg som sträcker sig från Slussen i Stockholm till Saltsjöbaden i Nacka kommun. Arrivas cirka 90 medarbetare ser till så att omkring 19 000 resenärer får en säker och miljövänlig transportlösning varje dag. Saltsjöbanan kommer att genomgå en omfattande upprustning under de kommande åren för att höja säkerheten, förbättra tillgängligheten, minska bullret och öka turtätheten. Vi ser fram emot att ha dig som resenär längs den klassiska Saltsjöbanan.

Trafikhuvudman: AB Storstockholms lokaltrafik, SL
Kontraktslängd: 2012-2020 med möjlighet till fyra års förlängning
Driftchef: Petrus Sarmento
Adress: Stockholmsvägen 5C, 133 35 Saltsjöbaden