Ledningsgruppen

Johan Åhlander

VD

Anställningsår: 2013. Utbildning: Civilekonom, DHSS, Jur kand, Lunds Universitet. Tidigare erfarenhet: Produktionschef Posten Logistik, VD och produktionschef på DHL, Konsult på McKinsey & Company. Andra uppdrag: Styrelsen för Sveriges Bussföretag, Branchorganisationen Tågoperatörerna och Arriva Denmark A/S Arriva Sverige AB, Liljeholmsstranden 5, 1 tr, 117 43 Stockholm

Johan Lindgren

Finansdirektör

Anställningsår: 2014. Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet. Tidigare erfarenhet: CFO Candy king, Finance Manager Nordic Capital, Manager PwC. Arriva Sverige AB, Liljeholmsstranden 5, 1 tr, 117 43 Stockholm

Håkan Skog tillträder våren 2020

Commercial Director

Arriva Sverige AB, Liljeholmsstranden 5, 1 tr, 117 43 Stockholm

Sara Tocklin

Direktör Corporate Affairs

Anställningsår: 2016. Utbildning: Fil mag företagsekonomi, Växjö högskola. Tidigare erfarenhet: Nordisk HR-direktör Assemblin, HR-chef Securitas Sverige, HR-chef ISS division ISS Sverige. Arriva Sverige AB, Liljeholmsstranden 5, 1 tr, 117 43 Stockholm

Mikael Flink

Utvecklings- och hållbarhetsdirektör

Anställningsår: 2016. Utbildning: Civilingenjör Lund, Studier på University of Newcaste, Australien. Tidigare erfarenhet: Senior Manager Acando, Manager Connecta. Arriva Sverige AB, Liljeholmsstranden 5, 1 tr, 117 43 Stockholm

Haris Habul

Direktör division tåg

Anställningsår: 2009. Utbildning: Högskolestudier nationalekononomi, Stockholms Universitet. Tidigare erfarenhet: Driftchef Roslagsbanan, Arriva, Trafikplanerare Arriva, Anbudsspecialist Arriva. Arriva Sverige AB, Liljeholmsstranden 5, 1 tr, 117 43 Stockholm

Anders Frykman

Direktör division buss

Annette Jensen

Teknisk direktör

Anställningsår: 2019 – på Arriva sedan 2015 som konsult i olika uppdrag. Utbildning: Manufacturing engineer and coach (ICF). Tidigare erfarenhet: Production Manager Volvo bus corporation, Logistic Manager Siemens Wind Power, ERP Senior consultant (Project Manager).