Ledningsgruppen

Johan Åhlander

VD

Anställningsår: 2013. Utbildning: Civilekonom, DHSS, Jur kand, Lunds Universitet. Tidigare erfarenhet: Produktionschef Posten Logistik, VD och produktionschef på DHL, Konsult på McKinsey & Company. Andra uppdrag: Styrelsen för Sveriges Bussföretag, Branchorganisationen Tågoperatörerna och Arriva Denmark A/S Arriva Sverige AB, Liljeholmsstranden 5, 1 tr, 117 43 Stockholm

Johan Lindgren

Finansdirektör

Anställningsår: 2014. Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet. Tidigare erfarenhet: CFO Candy king, Finance Manager Nordic Capital, Manager PwC. Arriva Sverige AB, Liljeholmsstranden 5, 1 tr, 117 43 Stockholm

Gustav Nilsson

Commercial Director

Anställningsår: 2018 Arriva Sverige AB, Liljeholmsstranden 5, 1 tr, 117 43 Stockholm

Sara Tocklin

Direktör Corporate Affairs

Anställningsår: 2016. Utbildning: Fil mag företagsekonomi, Växjö högskola. Tidigare erfarenhet: Nordisk HR-direktör Assemblin, HR-chef Securitas Sverige, HR-chef ISS division ISS Sverige. Arriva Sverige AB, Liljeholmsstranden 5, 1 tr, 117 43 Stockholm

Mikael Flink

Utvecklings- och hållbarhetsdirektör

Anställningsår: 2016. Utbildning: Civilingenjör Lund, Studier på University of Newcaste, Australien. Tidigare erfarenhet: Senior Manager Acando, Manager Connecta. Arriva Sverige AB, Liljeholmsstranden 5, 1 tr, 117 43 Stockholm

Haris Habul

Direktör division tåg

Anställningsår: 2009. Utbildning: Högskolestudier nationalekononomi, Stockholms Universitet. Tidigare erfarenhet: Driftchef Roslagsbanan, Arriva, Trafikplanerare Arriva, Anbudsspecialist Arriva. Arriva Sverige AB, Liljeholmsstranden 5, 1 tr, 117 43 Stockholm

Per-Eric Bjurenborg

Direktör division buss

Anställningsår: 2016. Utbildning: Executive MBA, M-gruppen. Tidigare erfarenhet: Teknisk Direktör Ragnsell, COO Niscayah Group, Veolia Technical Director, UK. Arriva Sverige AB, Liljeholmsstranden 5, 1 tr, 117 43 Stockholm