Kamerabevakning

Kameror – för en trygg och säker arbetsplats

Från och med 2019 kommer delar av Arrivas verksamhet att utrustas med bevakningskameror – Både stationära kameror på fastigheter och depåer likväl som kroppskameror på anställda.

Syftet med kamerabevakning inom Arriva är att;

  • Öka tryggheten för anställda och de som vistas i Arrivas verksamhet
  • Förebygga brott mot Arrivas personal och verksamhet
  • Upptäcka och säkra bevis vid brott
  • Bistå Polisen med material vid utredning om brott
  • Bidra med bildmaterial i säkerhets, arbetsmiljö- och miljöutredningar

Kroppsburna kameror

En del av Arrivas personal är utrustade med kroppsburna kameror. Syftet med kamerorna är att minska hot och våldssituationer mot personalen.

Kamerorna som även är utrustade med ljudupptagning är ungefär lika stora som en mobiltelefon och bärs på personalens överkropp. Personalen väljer själva när kameran ska spela in.


Inspelat material

Läs mer om hur inspelat material hanteras under Hantering av personuppgifter nedan.

Allt inspelat material regleras i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Inspelat material kan endast hanteras av behörig personal på Arrivas säkerhetsavdelning och sparas på dataservrar som skyddas. All hantering av inspelat material loggas och raderas automatiskt efter senast 30 dagar.


Tillståndet för kameraövervakning

Samtliga kameror på Arrivas fastigheter och depåer filmar endast områden som allmänheten ej har tillträde till och kräver därför inget tillstånd. Arrivas kroppskameror omfattas ej av tillståndsplikt då de styrs och manövreras av personalen själva.


Hantering av personuppgifter och synpunkter

Lär mer om hur Arriva hanterat inspelat material – Kamerabevakning på Arriva – eller kontakta Arrivas Trygghetschef: kenny.bungss@arriva.se.

Läs mer om hur Arriva hanterar personuppgifter